Protokoll 2011

Sør-Tromsøya Bydelsråd

Årsmøte 2011

Sydspissen Permsenter 30. mars 2011

Sak 1

Åpning ved leder Bjørn-Roald Davidsen

Sak 2

Valg av møteleder:

Bjørn-Roald Davidsen valgt

Sak 3

Valg av møtesekretær:

Astrid Lorem valgt

Sak 4

Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokoll:

Sigurd Skjelmo og Nils Dahl valgt

Sak 5

Godkjenning av frammøtte representanter:

41 frammøtte samt 7 styremedlemmer,  48 stemmeberettigede i alt.

Sak 6

Årsberetning 2010:

Leder Bjørn-Roald Davidsen gikk gjennom årsberetningen.

Årsberetningen godkjent uten kommentarer.

Sak 7

Regnskap

Lagt fram av kasserer Brit Hoem.

Regnskapet godkjennes

 

Sak 8

Revisjonsberetning

Mottatt

Sak 9

Budsjett

Lagt fram av kasserer Brit Hoem.

Budsjettet godkjennes.

Forslag til anvendelse av prosjektmidler:

-          Brukerrådet på Sør-Tromsøya Sykehjem ønsker gjerne en liten lekeplass for barnehagebarn i skogkanten utenfor sykehjemmet – til glede for både barna og de eldre på Sykehjemmet

-          Forskjønnelse av Nobile-monumentet

-          Søppelkasser i Folkeparken

Styret tar med disse forslagene til videre behandling

Sak 10

Valg av nytt styre:

Styrets leder: Kåre Olav Holm

Ikke på valg:

Brit Hoem (1 år igjen av valgperioden)

Astrid Lorem (1 år igjen av valgperioden)

Arne Olav Berg (1 år igjen av valgperioden)

Ola M Johnsen (1 år igjen av valgperioden)

Gjenvalgt, for 2 år:

Inge Strømmesen,

Kåre Olav Holm
Nytt styremedlem (2 år):

Lars Espejord, 2 år

 

Vararepresentanter (velges for ett år):

Wenche Hanssen

Solveig Stokmo

Arild Pedersen

 

Styret konstituerer seg selv.

 

Revisor: Raymond Uteng

 

 

Sak 11

Innkomne saker

Ønske om uttalelse fra Årsmøtet ang fortau langs Mellomvegen – forslaget kom inn etter frist, men saken vil bli debattert i del to av møtet.

Sak 12

Leder Bjørn Roald Davidsen ble takket av.

 

 

Astrid Eriksen Lorem

Referent

 

 

 

Sigurd Skjelmo                                                          Nils Dahl

Sign                                                                            sign

Comments