Protokoll 2012

                                              Sør-Tromsøya Bydelsråd

                                                   Årsmøte 2012

                                      Sydspissen Permsenter 26. mars 2012

Sak 1

Velkommen, ved leder Kåre Olav Holm

Innkallingen godkjent.

Sak 2

Valg av møteleder:

Kåre Olav Holm valgt

Sak 3

Valg av møtesekretær:

Astrid Lorem valgt

Sak 4

Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokoll:

Bjørn Roald Davidsen og Merete Hansen

Sak 5

Godkjenning av frammøtte representanter:

 3 frammøtte samt 8 styremedlemmer, 11 stemmeberettigede i alt.

Sak 6

Regnskap

Lagt fram av kasserer Brit Hoem.

Regnskapet godkjennes

Sak 7

Revisjonsberetning

Mottatt

Sak 8

Årsberetning 2011:

Leder Kåre Olav Holm gikk gjennom årsberetningen.

Årsberetningen godkjennes.

Sak 9

Styrets forslag til handlingsplan for 2012.

Gjennomgått av Ola M Johnsen.

Innspill fra årsmøtet

-          Fortsatt er det ikke kommet en helhetlig trafikkplan for Sør-Tromsøya. Det er stort behov for en slik helhetlig plan, ikke ”bit-for-bit-løsningene” som gradvis bygges ut, som ikke tar overordnede grep. Det nye styret oppfordres til fortsatt å jobbe opp mot Tromsø kommune for å få en bevegelse i arbeidet med dette.

Sak 10

Budsjett

Lagt fram av kasserer Brit Hoem. Dette er et rammebudsjett der det er rom for forskyvninger mellom postene.

Budsjettet godkjennes.

Sak 11

Valg av nytt styre:

Leder: Arne Olav Berg (valgt for 1 år; .. som medlem av styret for 2 år) 

Styremedlemmer:

Ikke på valg:

Lars Espejord (1 år igjen)

Kåre Olav Holm (1 år igjen)

Inge Strømmesen (1 år igjen)

På valg:

Erik Benjaminsen (ny/2 år)

Helene Falch (ny/2 år)

Kjell Pedersen (ny/2 år)

Vara:

Ola Marius Johnsen (1 år)

Solveig Stokmo (1 år)

Arild M Pedersen (1 år)

Liv Bjørndal (1 år)

Revisor:

Raymond Uteng (gjenvalgt)

 

Styret konstituerer seg selv.

Sak 12

Innkomne saker

-          Honorar styreleder: Forslag innkommet om at styreleder skal motta kr 1000 årlig som honorar for arbeidet.
Vedtatt

 

Møtet hevet kl 20:00

 

Astrid E Lorem (ref)

 

 

Bjørn Roald Davidsen

Sign

Merete Hansen

Sign

Comments