Trafikktellinger

posted Mar 25, 2012, 5:32 AM by Sør-Tromsøya bydelsråd   [ updated Sep 5, 2012, 12:29 PM ]
Sentralt i Bydelsrådets arbeidsprogram står trafikkspørsmål, bl.a. fortau langs Strandvegen, trafikkløsning ved 90-graderssvingen, reguleringsplan for Taco-eiendommen etc. Dette vil bli fulgt opp som egne saker. Bydelsrådet fikk høsten 2011 med hjelp fra Statens vegvesen utført trafikktellinger på 6 strategiske steder på Sør-Tromsøya (se vedlegg).
Ċ
Sør-Tromsøya bydelsråd,
Mar 25, 2012, 5:39 AM
Comments