Aktuelle saker


ÅRSMØTE 20. mars 2014

posted Feb 27, 2013, 10:32 AM by Sør-Tromsøya bydelsråd   [ updated May 8, 2014, 6:24 AM ]

Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned.

UTENDØRS TRENINGSAPPARATER I TELEGRAFBUKTA

posted Oct 9, 2012, 11:14 AM by Sør-Tromsøya bydelsråd   [ updated May 9, 2014, 12:26 AM ]

Sør-Tromsøya bydelsråd og Tromsø kommune har samarbeidet om oppsetting av en utendørs treningspark i Telegrafbukta av lignedne type som er satt opp i Tufteparken i Asker.
Bydelsrådet har fått innvilget søknad om støtte til etablering av treningsparken til Gjensidigestifelsen sammen med Tromsø kommune/Tromsømarkaprosjektet. 
Apparatene (10 stk) skal innby til egenvekttrening – en sunn, gratis, lavterskel, sosial treningsform i frisk luft.
 

Tursti rundt Sydspissen

posted Nov 8, 2011, 8:55 AM by Sør-Tromsøya bydelsråd   [ updated Feb 24, 2014, 12:52 PM ]

Arbeidet med turstien rundt Sydspissen er nesten ferdig. Stien er er kommet til selve Sydspissen fra begge sider (se vedlagte bilder),men arbeidet er stoppet fordi TK ikke er blitt enige med 2 grunneiere på Sydspissen. Det er i øyeblikket uvisst når en løsning vil foreligge og arbeidet kan fullføres. For nærmere informasjon henvises til vedlagte informasjonsplakat fra Tromsø kommune.

1-3 of 3