Aktuelle saker‎ > ‎

Tursti rundt Sydspissen

posted Nov 8, 2011, 8:55 AM by Sør-Tromsøya bydelsråd   [ updated Feb 24, 2014, 12:52 PM ]
Arbeidet med turstien rundt Sydspissen er nesten ferdig. Stien er er kommet til selve Sydspissen fra begge sider (se vedlagte bilder),men arbeidet er stoppet fordi TK ikke er blitt enige med 2 grunneiere på Sydspissen. Det er i øyeblikket uvisst når en løsning vil foreligge og arbeidet kan fullføres. For nærmere informasjon henvises til vedlagte informasjonsplakat fra Tromsø kommune.
ą
Sør-Tromsøya bydelsråd,
May 21, 2012, 11:10 AM
ą
Sør-Tromsøya bydelsråd,
May 21, 2012, 11:16 AM
Ċ
Sør-Tromsøya bydelsråd,
May 21, 2012, 11:08 AM
ą
Sør-Tromsøya bydelsråd,
Jun 1, 2012, 7:08 AM
ą
Sør-Tromsøya bydelsråd,
Jun 1, 2012, 7:11 AM
ą
Sør-Tromsøya bydelsråd,
Jun 1, 2012, 7:10 AM
Comments